Wykonanie projektu konstrukcji oraz dostawa i montaż hali stalowej o powierzchni ponad 1500m2.