Wykonanie projektu obiektu wraz z dostawą i montażem hali stalowej dostosowanej do montażu suwnicy.