Wykonanie projektu obiektu oraz dostawa i montaż hali stalowej wraz z częścią socjalno-biurową.