Wykonanie projektu konstrukcji oraz dostawa i montaż hali handlowej o powierzchni około 3.780 m2.