Wykonanie fundamentów wraz z pracami ziemnymi, dostawa i montaż hali produkcyjno-magazynowej wraz z przeprowadzeniem prac wykończeniowych oraz wykonaniem posadzki przemysłowej.