Wykonanie projektu obiektu wraz z dostawą i montażem hali stalowej.