Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego i realizacja w Generalnym Wykonawstwie hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni około 5.068 m2.