Wykonanie projektu obiektu oraz dostawa i montaż hali produkcyjnej dostosowanej do montażu suwnicy.