Wykonanie projektu zamiennego oraz dostawa i montaż hali wraz z częścią socjalno-biurową o łącznej powierzchni około 3.460 m2.