Wykonanie projektu obiektu oraz dostawa i montaż hali stalowej mroźni oraz remont istniejącej mroźni.