Wykonanie projektu obiektu oraz dostawę i montaż hali stalowej mroźni.