Wykonanie projektu konstrukcji oraz dostawa i montaż hali dostosowanej do montażu suwnicy.