Wykonanie projektu budowlanego zamiennego i realizacja hali magazynowej.