Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego oraz dostawa i montaż hali stalowej.