Wykonanie projektu konstrukcji oraz dostawa i montaż hali stalowej o powierzchni 5.600 m2.