Wykonanie projektu obiektu oraz dostawa i montaż hali produkcyjnej o powierzchni około 3.000 m2.