Wykonanie projektu obiektu wraz z dostawą i montażem hali stalowej wraz z częścią socjalno-biurową.