Wykonanie projektu konstrukcji oraz budowa hali produkcyjnej.