Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.