Wykonanie projektu konstrukcji oraz dostawa i montaż hali o powierzchni około 2.010 m2.