Wykonanie projektu konstrukcji oraz dostawa i montaż hali produkcyjnej o powierzchni około 2.300 m2.