Wykonanie dokumentacji technicznej konstrukcji hali oraz kompleksowa budowa zakładu utylizacji odpadów.