Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego inwestycji o powierzchni 3.600 m2.