Zapraszamy do zapoznania się z efektem naszej pierwszej współpracy z firmą 2x3 SA:
2X3 SA
Inwestor
2x3 SA projektuje i wytwarza produkty komunikacji wizualnej. W ofercie firmy można znaleźć tablice, ekrany projekcyjne, projektory, wizualizery, systemy interaktywne, systemy do przeprowadzenia testów, piloty multimedialne oraz całą gamę akcesoriów dla pracy z produktami prezentacyjnymi. Produkty 2x3 znajdują zastosowanie w firmach, szkołach, a nawet gospodarstwach domowych. Ważnym odbiorcą produktów firmy są agencje reklamowe, którym spółka oferuje szereg profesjonalnych produktów przekazu informacyjnego oraz wystawienniczo-reklamowych. Od momentu powstania w 1996 roku, kiedy to produkcja 2x3 odbywała się w zaledwie 60 metrowej hali, firma dokonała błyskawicznego skoku rozwojowego. Już po zaledwie 5 latach działalności inwestor na swe potrzeby wybudował zakład produkcyjny o powierzchni 1.000 m2. Obecnie firma ma status jednego z wiodących producentów w swej branży. Nowe, innowacyjne projekty i rozwiązania realizowane dzięki inwestycjom w nowoczesny park maszynowy procentują pozyskiwaniem nowych rynków zbytu, również poza granicami Polski, między innymi na Węgrzech, Litwie, w Rosji, Rumuni i Ukrainie, gdzie firma posiada swój oddział. 2x3 zdobywa uznanie klientów również dzięki skoncentrowaniu obsługi klienta na najwyższym możliwym poziomie. Z myślą o klientach firma opracowała szereg udogodnień. Jednym z nich jest panel przeznaczony do składania zamówień online, monitoringu zamówienia oraz ewidencji faktur. Innym popularnym wśród klientów firmy rozwiązaniem jest wsparcie zdalne oferujące możliwość łączenia się z komputerem nabywcy produktów AV celem pomocy w ich odpowiedniej konfiguracji. Tego typu rozwiązania, a także terminowość dostaw sprawiają, iż firma 2x3 cieszy się wciąż rosnącym uznaniem wśród klientów i tym samym umacnia swą markę. Potwierdzeniem mocnej pozycji firmy na rynku są zdobywane przez 2x3 SA cenne nagrody i wyróżnienia.
Lokalizacja
Realizowany przez nas obiekt, podobnie jak poprzednie wybudowane przez nas dla 2x3 hale, powstanie w Krzęcinie, położonym w województwie zachodniopomorskim, w powiecie Choszczno. Ponieważ gmina Krzęcin leży na obszarze Pojezierza Choszczeńsko - Myśliborskiego przeważającym elementem krajobrazu jej okolic są liczne jeziora, rozciąga się tutaj również Obszar Chronionego Krajobrazu wraz z aż 12 pomnikami polskiej przyrody. Pod względem gospodarczym jest to gmina o przewadze gruntów rolnych. Komunikacyjnie gmina Krzęcin posiada połączenie z drogą wojewódzka nr 160, która prowadzi przez jej północno-wschodnie krańce.
Projekt

Zaprojektowany przez nas obiekt produkcyjny stanowi rozbudowę istniejącego jednokondygnacyjnego budynku produkcyjno-magazynowego. Nowa hala, zgodnie z projektem, będzie na całej swojej długości przylegać do południowej ściany rozbudowywanego obiektu oraz do zachodniej ściany innego istniejącego zakładu naszego inwestora.

Budynek zaprojektowaliśmy w nawiązaniu do rozbudowywanego obiektu w zakresie formy, wysokości, kolorystyki, układu kalenicy, nachylenia połaci dachowych oraz wysokości. Zachowaliśmy jednolitość materiałową i kolorystyczną poprzez zastosowanie materiałów elewacyjnych i rodzaju pokrycia dachowego jak w istniejącym obiekcie.

Od strony zachodniej zlokalizowaliśmy wejście do budynku oraz bramę wjazdową.

W ramach projektowanego obiektu wydzieliliśmy pomieszczenie produkcyjne, pomieszczenie drukarki oraz zaplecze socjalne pracowników. Część socjalno-biurowa zostanie wykonana na dwóch poziomach poprzez zastosowanie konstrukcji antresoli dostępnej za pomocą schodów stalowych z balustradami.

Zakres prac

Zakres prowadzonych przez nas prac obejmie:

  • wykonanie fundamentów wraz z pracami ziemnymi
  • dostawę i montaż hali
  • montaż drzwi, okien i bram w hali
  • cześć socjalno-biurową wraz z pracami wykończeniowymi oraz antresolą
  • wykonanie posadzki przemysłowej
  • wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
  • prace związane z infrastrukturą drogową wraz z pracami ziemnymi
Design

Efektem końcowym będzie powstanie kompleksu obiektów o uporządkowanej i utrzymanej w jednej stylistyce formie architektonicznej. Nowopowstały obiekt będzie stanowił łącznik z istniejącymi już halami naszego inwestora. Inwestycja pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych firmy 2×3 SA.