ADDIT – kompleks hal dla branży metalowej, czwarta realizacja

powrót
ADDIT – kompleks hal dla branży metalowej, czwarta realizacja
Kompleks hal dla branży metalowej, firmy Addit, rozbudujemy o kolejną halę do 18.000 m2 łącznie. Trzecią halę dla Inwestora zrealizowaliśmy w 2017 roku. Ponieważ budynek stanowi kolejny obiekt w istniejącym zespole zabudowań, w zakresie funkcji i formy nawiązuje do istniejących obiektów przemysłowych. Przede wszystkim zachowaliśmy jednolitość kolorystyczną oraz materiałową z budynkami zlokalizowanymi na sąsiednich działkach Inwestora. Addit należy do holenderskiego holdingu Velmans Industries. Inwestor jest dostawcą elementów z blachy, podzespołów i części do maszyn oraz kompletnych urządzeń dedykowanych dla wielu gałęzi przemysłu.
Link do strony inwestora:
Kraj inwestora
Holandia
Miejscowość
Węgrów
Województwo
mazowieckie
Branża
metalowa
Typ hali
hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową
Konstrukcja nośna
Dwunawowa hala produkcyjno-magazynowa w konstrukcji stalowej. Główną konstrukcję stanowią ramy blachownicowe o zmiennym przekroju środnika. Konstrukcję drugorzędną (płatwie, ryglówka ścienna) zaprojektowaliśmy z elementów stalowych giętych na zimno typu Z i kształtowników rurowych. Całość usztywniona prętami stężającymi ściennymi i połaciowymi. Część socjalno-biurowa w konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjna.
Dach hali
Konstrukcja dachu z zimnogiętych kształtowników stalowych mocowanych do rygli ram głównych i belek oczepowych ścian szczytowych. Wierzchnie pokrycie dachu stanowi membrana PVC. Izolacja dachu z płyt styropianowych ułożonych na paroizolacji z folii PE i blasze trapezowej.
Obudowa ścian
Ściany osłonowe zaprojektowaliśmy z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu o grubości 10 cm, mocowanych w układzie pionowym do elementów ryglówki ściennej. Na ścianach oddzielenia przeciwpożarowego płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej.
Opis inwestycji

Dla firmy Addit wybudowaliśmy już trzy obiekty produkcyjno-magazynowe o łącznej powierzchni 13.000 m2. Czwarta inwestycja rozbuduje istniejący zakład Inwestora o kolejne 5.000 m2.

Halę stalową z częścią socjalno-biurową zrealizujemy w formule zaprojektuj i zbuduj. Wykonamy wszystkie etapy procesu budowlanego: prace ziemne, fundamenty, dostawę i montaż kompletnej hali, posadzkę, prace wykończeniowe, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, w tym drogi i place manewrowe dla transportu ciężkiego.

Efekt końcowy

Czarta inwestycja pozostanie spójna z dotychczas wybudowanymi dla Addit halami. Utrzymana zostanie kolorystyka i linia architektoniczna obiektów. Tożsame zabiegi stylistyczne podkreślą wielkopowierzchniowość inwestycji.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką cookies.